ZWIERZYNIEC BAŁTOWSKI 2017

Zwierzyniec Bałtowski - wrzesień 2017. 

Zwiedzanie piesze Dolnego Zwierzyńca i autobusem Górnego Zwierzyńca.