USTROŃ, WISŁA 2018

Ustroń - Wisła - sierpień 2018.

Szlak z Wielkiej Czantorii wzdłuż polsko - czeskiej granicy do centrum Wisły.