CYRK WARSZAWA 2009

Cyrk Warszawa Kielce - lipiec 2009. 

Pierwsza i ostatnia wizyta.