CYRK KORONA 2016

Cyrk Korona Kielce - wrzesień 2016. 

Odwiedziny u rodziny to tytuł tegorocznego widowiska.